ICESlovakia s.r.o.

Stredoškolský program

Život študenta sa počas pobytu v USA zmení na nepoznanie

Výmenný študijný High School Program

Academic Year Program (AYP) umožní študentovi bývať v starostlivo vyhľadanej (ICES zástupcom) americkej hostiteľskej domácnosti / rodine ako plnohodnotný člen rodiny a ako riadny študent navštevovať miestnu strednú školu počas

 • školského roku (2 semestre) v období od augusta/septembra do júna
 • školského polroku (1 semester) v odbobí od augusta/septembra do decembra/januára, prípadne od januára/februára do júna

Študenti sú umiestňovaní na akreditovaných stredných školách po celých USA. Počet prijatých zahraničných študentov je na amerických školách sledovaný a limitovaný americkou vládou, preto aj my máme len určitý počet miest pre slovenských študentov.

Nezabudni sa preto prihlásiť s predstihom (najlepšie september-december) pre nasledujúci školský rok (nástup v auguste/septembri).

Pre študentov poskytujeme tieto možnosti štúdia - High School Program - na:

 • štátnej škole - študent býva v americkej hostiteľskej domácnosti ako plnohodnotný člen rodiny a ako riadny študent navštevuje miestnu štátnu strednú školu. 
 • súkromnej škole – študent býva v americkej hostiteľskej domácnosti ako plnohodnotný člen rodiny a ako riadny študent navštevuje miestnu súkromnú strednú školu. Študent hradí  školné.
 • štátnej škole s International Family Living (IFL) - študent býva vo veľkej medzinárodnej rodine 
 • štátnej škole s internátnym ubytovaním a s prípravou študenta na univerzitné štúdium 

Nostrifikácia a uznanie štúdia na Slovensku

Študenti študujú na školách uznaných americkou vládou a každý študent ICES, ktorý ukončil školský rok na High school obdrží od školy vysvedčenie o absolvovaní školského roku, ktoré je možné nostrifikovať na Slovensku.

Hosťovská rodina - Host Family

Hosťovská rodina je nová rodina, ktorá otvorí dvere svojej domácnosti a srdca a pre zahraničného študenta poskytne ubytovanie vo svojom dome a stravu počas pobytu v Amerike. Čo je najdôležitejšie, poskytne lásku a psychickú a morálnu podporu mladej osobe počas zážitku, ktorý býva iba jedenkrát za život. Všetky hosťovské rodiny sú dobrovoľnícke.

Slovenskí študenti sú ICES hosťovskými rodinami obzvlášť žiadaní. Naši doterajší študenti si získali srdcia svojich rodín i ICES zástupcov a každoročne sa pýtajú práve na študentov zo Slovenska.

Pred tým, ako sa stane hostiteľskou rodinou a môže prijať medzi svojich členov zahraničného študenta, musí takisto ako študent vyplniť prihlášku, spĺňať celý rad kritérií a byť preverená centrálou našej partnerskej organizácie ICES a vládnymi organizáciami USA. Spomedzi takto vybraných potenciálnych hosťovských rodín, je potom prostredníctvom ICES oblastných zástupcov na základe záujmov študenta uvedených v záväznej prihláške vyhľadaná tá najvhodnejšia, ktorá sa môže nachádzať kdekoľvek v USA.

Hosťovské rodiny pochádzajú z rôznych podmienok, majú rôzne profesie, rôzne vierovyznania. Častokrát obidvaja rodičia pracujú. Niektoré rodiny majú iba jedného rodiča. Niektoré majú vlastné deti v teenagerskom veku, iné naopak malé deti, ktoré sa tešia, že budú mať veľkého brata, či veľkú sestru. Niektorí hostiteľskí rodičia nemajú žiadne deti alebo sú ich deti odrastené a odišli z „rodičovského hniezda“. Akékoľvek sú však pomery, všetky sú rovnaké v jednom – majú dostatok lásky, aby urobili z mladého človeka z inej krajiny člena ich rodiny. 

Dôvody prečo chcú mať americké rodiny ďalšieho člena rodiny navyše (a ešte zo zahraničia) na také dlhé obdobie sú rôzne, napríklad:

 • Chcú spoznať inú krajinu a jej kultúru z pohľadu výmenného zahraničného študenta, ktorý tam vyrástol
 • Odrástli im vlastné deti a potrebujú sa o niekoho starať
 • Rodičia chcú pre svoje deti súrodenca
 • Deti samé prídu za rodičmi a pýtajú sa prečo aj oni doma nemajú zahraničného študenta ako ich spolužiaci
 • A v neposledom rade chcú získať nového syna, či dcéru, s ktorými sa môžu deliť o lásku a priateľstvo po celý život.

Nikola N. (šk.rok 2014/2015) napísala:                                                                                     "Hosťovská rodina je veľmi milá. Myslím, že si veľmi dobre sadneme. Za ten necelý mesiac sme si vymenili okolo 60 mailov a mám z nich veľmi dobrý pocit. Je to mladá rodinka a sú otvorení novým veciam a veľmi ústretoví. Písala mi už aj miestna koordinátorka Kelly a už sa neviem dočkať 20. augusta. Ďakujem za všetko."

Stredná škola - High School

Každoročne prichádza do USA veľa študentov, aby získali možnosť spoznať Ameriku a jej obyvateľov. Toto je možné len vďaka zamestnancom stredných škôl, ktorí si uvedomili hodnotu takejto skúsenosti a sú otvorení prijatiu zahraničných študentov na ich školách.

Zahraniční študenti prinášajú na vyučovanie novú perspektívu a predstavujú spolužiakom kultúru odlišnú od americkej.

Naši študenti sa zúčastňujú bežného vyučovania na štátnej strednej škole. Škola dostáva informácie o študentovi, vrátane študijných výsledkov, odporúčaní profesorov, zdravotný záznam a fotografie, ktoré sú všetky súčasťou študentovej záväznej prihlášky. Každý ICES študent a škola majú neustálu podporu miestneho koordinátora, ktorý dohliada na študentove dodržiavanie pravidiel školy, prospechu a programu ICES.

Anastázia O. (šk.rok 2013/2014) napísala:

"Prvý deň školy... Podarený!!! Mám kreatívne písanie, španinu (... ), fyziku, hudobnú, algebru, telesnú a dejepis... Hádajte čo budeme najbližší mesiac brať na dejáku??? Správne...Reformáciu... Ale pohoda...Aspoň si overíme či nás učia to isté...Tak zhruba... Mám nových kamošov...Asi 4... Páči sa mi tu..."

Annie G. (šk.rok 2013/2014) napisala:
"ja budem mat tiez spanielcinu, algebru, fotografovanie, us history, earth science, anglictinu. Este dnes sme mali volleyball practise and i think i'm kinda dead"

Miestny koordinátor - Local Coordinator

Miestny koordinátori vyhľadávajú a preverujú potenciálne hostiteľské rodiny, aby sa presvedčili, že budú schopné poskytovať vhodné prostredie pre študentov. Po odsúhlasení jej vhodnosti pomáhajú členom rodiny vybrať študenta, ktorého záujmy a aktivity sú podobné rodine, aby sa im mohli spoločne venovať. 

Tiež úzko spolupracujú s miestnymi školami, aby identifikovali kritériá pre prijatie zahraničného študenta a zabezpečia proces nástupu. 

Každý študent má počas celého času v Amerike spojenca. Touto osobou je miestny koordinátor – Local Coordinator. Sieť týchto spolupracovníkov je rozhodujúcou súčasťou úspechu tohoto programu. Pomáhajú oboznamovať miestnu komunitu so študentovým pobytom a študentovi včleniť sa do nového prostredia.

Počas celého pobytu študenta udržiava pravidelný kontakt so študentom, jeho hostiteľskou rodinou a školou, aby mohol okamžite odpovedať na otázky a riešiť vzniknuté situácie.

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.