ICESlovakia s.r.o.

Podmienky a proces

Americké dobrodružstvo môžeš zažiť aj ty ak:

 • si vo veku 14-18 rokov - pri nástupe na program máš 15-18,5 rokov a nemáš ukončenú strednú školu (ak si mladší, nemusíš ešte študovať na strednej škole)
  • pre nástup v auguste 2024 (narodený/á medzi 1.3.2006 až 30.8.2009)
  • pre nástup v januári 2024 (narodený/á medzi 15.7.2005 až 15.1.2009)
  • pre nástup v januári 2025 (narodený/á medzi 15.7.2006 až 15.1.2010)
 • máš primerané znalosti angličtiny (schopnosť dohovoriť sa v bežných situáciách a sledovať výučbu v angličtine)
 • dobrý prospech v škole (Gymnázium, ŠPŠ, OA, SOŠ s maturitou)
 • dobrý zdravotný stav a absolvované povinné očkovania
 • záujem o USA a všetko nové
 • pozitívne myslenie 
 • schopnosť adaptovať sa
 • si tolerantný
 • máš chuť zažiť niečo nové a iné

 


Adam P. (2017/2018)
It seems like if it was just yesterday when I got off the plane on the 30th of July at the Kansas City airport and had met the best family I could.

 

Čo ťa čaká?

1.     Pýtaj sa a ak potrebuješ dohodni si s nami nezáväzné stretnutie pred podaním predbežnej prihlášky alebo zašli predbežnú prihlášku, aby sme Ťa mohli kontaktovať. Vyplň predbežnú prihlášku.

2.      Skontaktujeme ŤA a obratom dostaneš od nás elektronickú záväznú prihlášku a ďalšie informačné materiály vrátane termínovníku

3.      Pozveme Teba a Tvojich rodičov na naše organizované stretnutie Orientation I.

4.      Pripravíme Vás na pobyt

5.      Vyplníš Tvoju záväznú prihlášku a odošleme ju na spracovanie do centrály

6.      Pozveme Vás na Orientation II.

7.      Vyhľadáme Ti hosťovskú rodinu a školu

8.      Vybavíme Ti študentské US víza

9.      Vybavíme Ti letenku

10.  Odcestuješ

 

Osobné stretnutia - Orientation I. a II.

Na týchto stretnutiach dostanete informácie o programe a možnostiach, študenti absolvujú testy a interview a oboznámite sa s:

 • programom a pravidlami tohoto programu
 • zhodnotíme celkovú pripravenosť študenta na pobyt
 • najčastejšími situáciami, ktoré sa môžu počas pobytu vyskytnúť
 • so zvyklosťami v USA
 • ako riešiť jednotlivé situácie
 • stretnutie s bývalými študentami
 • stretnutie aj s inými študentami odchádzajúcimi na študijný pobyt 
 • odovzdanie skúseností z  predchádzajúcich rokov
 • čo si vziať do USA
 • informácie o zdravotnom a úrazovom poistení
 • informácie o odlete
 • odpovieme na Vaše otázky, aby sme predišli nedorozumeniam
 • spoločný termín pohovoru na vybavenie študentského US víza

GET STARTED NOW !

Požiadavky na jazykové znalosti študenta:

Každý študent musí absolvovať test z angličtiny tzv. ELTIS test. Je to test zameraný na znalosť angličtiny (na porozumenie hovorenej angličtiny a porozumenie písanej angličtiny - zahŕňa slovnú zásobu a gramatiku)

Test  je povinný a je neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky. Je  rovnaký pre všetkých študentov z rôznych kútov sveta,  ktorí sa chcú zúčastniť výmenného študijného pobytu v USA na High school. Test zvládajú študenti po 2-3 rokoch štúdia, avšak samozrejme je to individuálne. Test sa absolvuje u nás.

Test študent píše pred podaním záväznej prihlášky. Vzhľadom k tomu, že študent bude navštevovať strednú školu v USA musí zvládnuť angličtinu tak, aby mohol sledovať výuku v anglickom jazyku. Väčšina našich záujemcov zvládne tento test bez problémov. Na základe predbežnej prihlášky Vám poskytneme link na skúšobný ELTIS test, kde uvidíte a vyskúšate si typ testu a otázok.

V prípade, že sa chce študent pripraviť na absolvovanie testu, alebo študentovi po vyhodnotení testu odporučíme zlepšiť jeho angličtinu do jeho odletu do USA, bez obáv sa obráťte na jazykovú školu Elite Language Center. Škola je založená americkými lektormi, ktorí sa už viac ako 10 rokov venujú výučbe angličtiny a odbornému koučovaniu na Slovensku. Veríme, že sa im podarí naplniť Vaše individuálne požiadavky a ponúknuť Vám vhodnú formu kurzu, ktorý Vám bude vyhovovať. Prídu k Vám domov, či do Vašej obľúbenej kaviarne alebo zorganizujú aj úplne flexibilné hodiny cez Skype, ktoré môžete využiť kdekoľvek aj Vy.

Záväzná prihláška

Na základe odovzdanej Záväznej prihlášky si hosťovské rodiny a školy budú študentov vyberať, preto je jej vyplnenie veľmi dôležité. Zaujmeš svojim dobrým prospechom, s tvojimi záľubami a aktivitami, úspechmi, buď osobitý. Viac informácií a pokynov ako záväznú prihlášku čo najlepšie vyplniť,  obdržíš po prihlásení sa. Buď úprimná/ý a napíš len pravdivé informácie.

Poistenie liečebných nákladov

Je zahrnuté v cene pobytu a je zabezpečované americkou stranou. Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v USA pokrýva ošetrenia úrazu a zdravotné ošetrenia, vrátane predpísaných liekov (okrem výluk z poistenia). Vzhľadom k tomu, že každý študent má poistenie platné na území USA, všetky požiadavky sa vybavujú na území USA.

Laura O. (2012/2013)
Wow exactly a year ago I came to Sartell... I can't believe it went by sooo fast!! It was a great year and I wouldn't have changed a thing about it! I will never forget all those awesome people I met there! Thank you for all the memories! I miss you so much!!!

Nerozhodní váhajú, Ty si rozhodnutý
Ktorý krok si dosiahol TY?

 • Mám šancu prečo ju nevyužiť?
 • Chcem ísť študovať do USA?
 • Rozhodol som sa!
 • Rodičia súhlasia!
 • Vyplnil som predbežnú prihlášku.
 • Prihlásil som sa!
 • Vyplnil som záväznú prihlášku!
 • Boli mi udelené študentské US víza.
 • Mám hosťovskú rodinu!
 • Letím do USA! :)

 

 

Cena pre školský rok 2023/2024

Základný poplatok za účasť v programe vrátane:

 • poistenia liečebných nákladov počas celého pobytu
 • priebežných správ a informácií počas pobytu o študentovi
 • aktívnej pomoci pri vypĺňaní záväznej prihlášky a jej odoslanie do centrály spolupracujúcej agentúry ICES v USA
 • garantovaného umiestnenia (nájdenie hosťovskej rodiny a školy)
 • osobných stretnutí
 • individuálneho prístupu a veľa ďalších prémiových služieb

 

2-semestrálny pobyt nástup len v auguste od 7.890 EUR

1-semestrálny pobyt od 7.590 EUR

 

Zvýhodnení sú výborní študenti - hodnotíme:

 • Študijné výsledky za posledné 3 roky na Slovensku
 • Výsledky testu z angličtiny (ELTIS test) – tento test absolvuje každý študent u nás

Zľavy

 • Termín prihlásenia - skôr prihlásení majú zľavu
 • Súrodenci, ktorí sa zúčastnia študijného pobytu cez našu agentúru (nemusia v tom istom školskom roku) majú zľavu.

 

V cene nie sú zahrnuté

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.