ICESlovakia s.r.o.

Pôjdu zahraniční výmenní študenti na pobyt do USA aj v tomto roku?

8.7.2020

Každý rok sa pre veľa študentov na celom svete opakuje ten istý cyklus – učenie sa a zlepšovanie si cudzieho jazyka na poslednú chvíľu, kontrolovanie emailov a messengerov, či neprišla odpoveď od hosťovskej rodiny, zabezpečovanie vecí a darčekov pre nových známych v novej krajine… Aj tento rok je cyklus ten istý, ale zároveň iný – bude vôbec tento rok ukončený?

Všetci - hosťovské rodiny, výmenní študenti s ich domácimi rodičmi a aj U.S. školy majú rovnakú otázku a hneď za ňou sa pýtajú: A keby aj exchange študenti mohli prísť, chceli by?

Rok 2020 nebol typickým rokom - pre výmenných študentov alebo aj kohokoľvek iného. Nikto nevie, čo tento rok ešte prinesie. Covid-19 ešte porazený nebol. Školy budú možno v niektorých oblastiach USA aj online. Možno sa na stredných školách v USA nebudú vykonávať športové aktivity.

Niektorí študenti sa rozhodli ich pobyt v Amerike odložiť. Väčšina sa však stále chystá a horlivo si balí svoje kufre s očakávaním svojho výmenného roka v USA. Otázkou teda je - prečo chcú ísť do USA teraz, v takýchto neistých časoch?

Najlepším spôsobom, ako odpovedať na túto otázku, je pozrieť sa na to, prečo sa dospievajúci v prvom rade stávajú výmennými študentami (počas „normálneho“ roka) a čo dúfajú, že im taká skúsenosť prinesie. Je možné, aby výmenný študent dosiahol ciele svojho pobytu v USA aj v týchto zvláštnych časoch?

Tohtoroční výmenní študenti môžu, ale aj nemusia byť schopní zúčastňovať sa športov v škole, či zúčastniť sa rockového koncertu alebo prehliadky Dňa práce „Labor Day“. Mnoho z ich najdôležitejších cieľov pobytu však majú stále na dosah.

1. Výmenní študenti si môžu zlepšiť ich angličtinu

Po návrate z pobytu v USA si študenti so sebou prinášajú schopnosť plynulo, alebo aspoň takmer plynulo komunikovať v angličtine. Cítia sa hrdými, že niečo dosiahli. Hovoriť plynule anglicky poskytuje konkurenčnú výhodu navždy a je to doslova ich budúcnosť.

Schopnosť komunikácie po anglicky otvára mnohé dvere k rôznym vzdelávacím aktivitám a ešte viac k pracovným príležitostiam, kedy anglický jazyk nie je len výhodou, ale často aj nevyhnutnou požiadavkou. Angličtina je najbežnejším jazykom internetu, ako aj zábavného priemyslu, čo znamená, že jej znalosť umožňuje schopnosť vyhľadať si rôzne informácie a tiež viac sa zabávať, napríklad pozeraním filmov a seriálov.

Plynulosť v angličtine je najvhodnejšie rozvinúť v mladom veku a práve spôsobom „úplného ponorenia sa“ do anglicky hovoriaceho prostredia – práve exchange pobyt je jedným z mála spôsobov ako to dosiahnuť.

2. Výmenní študenti môžu zažiť nové zvyky a tradície

Tí, ktorí radi cestujú, vedia, aké je to zažiť jedinečné zvyky inej kultúry na vlastnej koži. Je fascinujúce sledovať a zúčastňovať sa nového a odlišného spôsobu života.

Život s hosťovskou rodinou umožňuje študentom osobne a blízko prežiť americké zvyky, o ktorých počuli a videli ich vo filmoch. Pre výmenného študenta sú zážitkom aj úplne jednoduché veci, ako napríklad kúpiť si kávu „to go“, vidieť auto s 18 kolesami alebo dostať ľad do každého nápoja. S hosťovskou rodinou majú možnosť zažiť veci, ktoré Američania považujú za samozrejmú súčasť ich života, ako napríklad grilovanie hamburgerov na terase, varenie podľa receptu, kde sú namiesto litrov a gramov používané „šálky a čajové lyžičky“, oslavovanie „Dňa vďakyvzdania“, požiadanie o „doggie bag“ alebo vidieť ako sú u susedov vyvesené americké červeno-bielo-modré vlajky.

Toto je len zopár veľmi amerických vecí, ktoré študenti môžu aj teraz vyskúšať a zažiť len v USA.

3. Výmenní študenti môžu zažiť americké viery, hodnoty a správanie

Počas návštevy krajiny ako turista je často ťažké vidieť a spoznať základy kultúry, tie vnútorné presvedčenia, ktoré ľudí vedú k tomu, aby robili to, čo robia, tak, ako to robia. Dlhodobé bývanie s americkou hosťovskou rodinou umožňuje študentovi výmenného pobytu vidieť za oponu a dozvedieť sa viac o tom ako Američania rozmýšľajú.

Aj keď sa zdá, že americký národ je rozdelený, kedy rôzni jednotlivci a skupiny zastávajú opačné názory na rôzne témy, skutočnosť, že môžu mať svoje vlastné presvedčenie je dokonalým príkladom dvoch základných hodnôt ich krajiny: slobody a individualizmu.

Aj keď sa ich názory na mnohé konkrétne otázky líšia, Američania vo všeobecnosti zastávajú veľmi podobné postoje v oblasti rovnosti, osobnej zodpovednosti, súkromia, čestnosti a času. Pravidlá toho, čo by mali alebo nemali robiť v každej situácii, sú ich sociálnym spojivom.

4. Výmenní študenti sa môžu učiť novým zručnostiam

V každej krajine robia ľudia aktivity špecifické pre ľudí tej ktorej krajiny. Výmenný pobyt je aj o nových skúsenostiach a učení sa novým veciam - vrátane toho, čo by sme mohli považovať za „jednoduché“ veci života (napríklad hra na gitare alebo ukulele, varenie omelety, pletenie, či kúpanie psa alebo vyčistenie konskej stajne).

Tieto zručnosti môžeme, ale aj nemusíme neskôr v živote používať, avšak už samotné učenie sa niečoho nového prináša úžasný pocit úspechu a v procese učenia máme tiež príležitosť vytvoriť si nových priateľov. Každý si môže nájde tie pre seba vhodné aktivity.

5. Výmenní študenti môžu mať denný kontakt s Američanmi

V snahe o porozumenie rôznych kultúr jednoducho neexistuje náhrada osobnej interakcie. Aj keď v tomto veku informácií máme prístup k faktom, štatistikám a aj k ľuďom na celom svete a môžeme sa učiť viac z pohodlia domova, sú veci, ktoré sa dajú naučiť len cez vlastné osobné skúsenosti.

Desiatky výmenných študentov spomínajú so svojimi hosťovskými rodinami na veci, ktoré nie sú „veľkými“ vecami, ale sú maličkosťami každodenného života. K takým patria napríklad spoločné pitie kávy v sobotu ráno, túlenie sa so psom hosťovskej rodiny pri sledovaní filmu, či nedeľné poobedné hranie hry Nerts okolo rodinného stola.

Takéto útržky každodenného života a hodnota, ktorú so sebou nesú pre zainteresovaných sa jednoducho nedajú zodpovedajúco vysvetliť iným, ale keď sa objavia v našich životoch, budeme o nich vedieť a pre nás budú navždy úžasne jedinečné.

6. Výmenní študenti sa môžu naučiť byť flexibilnejší, prispôsobivejší a otvorenejší

Ako nám roky pribúdajú, máme tendenciu uviaznuť v našich metódach a rutinách.

Dospievajúci majú prirodzenú zvedavosť a záujem o nové a odlišné spôsoby myslenia, viery a konania. Táto zvedavá povaha často vedie k prelomeniu bariér a objaveniu nových riešení a nápadov. Byť výmenným študentom túto vlastnosť zvyšuje a vylepšuje. Výmenní študenti nie sú inému spôsobu života iba vystavení, ale sa na ňom aj zúčastňujú, pretože žijú ako člen hosťovskej rodiny, aj keď iba dočasne. Zúčastňujú sa iného spôsobu komunikácie, stolovania, osláv, uctievania, hrania sa a učenia sa a zistia, že existuje viac ako jeden „správny“ spôsob, ako veci robiť.

Naučiť sa byť otvorený a akceptujúci prináša výhody nielen samotnému výmennému študentovi, ale taktiež aj nášmu celému globálnemu svetu. Takto budujeme budúcich lídrov, ktorí sú schopní dobre počúvať, porozumieť inému pohľadu, byť flexibilní voči iným zvykom a robiť kompromisy pre spoločné dobro.

7. Výmenní študenti sa môžu stať vyspelejší a nezávislejší

Stráviť rok tisíce kilometrov od rodiny, priateľov a všetkého známeho je veľká vec! Pre väčšinu výmenných študentov je to prvýkrát, čo sú po dlhšiu dobu mimo domova. Aj keď majú hosťovskú rodinu, ktorá ich má rada, sprevádza ich a stará sa o nich, výmenní študenti musia mať dostatočnú vnútornú motiváciu k tomu, aby robili všetko pre to, aby sa prispôsobili a uspeli.

Výmenní študenti sa musia počas ich pobytu naučiť narábať so svojimi financiami, svojim časom, ako aj kontaktom s domovom. Musia byť rozhodnutí, že prijmú pravidlá a návyky svojej hosťovskej rodiny, ktoré sa im môžu zdať aj zvláštne a nepríjemné. Školský a každodenný život sa odohráva v jazyku, ktorý nie je ich materinským jazykom a v prípade, že zažívajú kultúrny šok, musia sa snažiť ho prekonať.

Výmenný pobyt je cenný, úžasný a krásny zážitok, ale nie je to ľahké. Podobne ako pri turistike - prekrásne výhľady z vrcholu kopca sú odmenou za tvrdú prácu.

Viacerí domáci rodičia výmenných študentov hovoria: „Poslali sme do USA chlapca a vrátil sa nám muž!“

8. Výmenní študenti sa môžu stať súčasťou skutočnej americkej rodiny

Mnoho výmenných študentov si myslí, že stať sa členom hosťovskej rodiny je jednou z najzaujímavejších častí ich výmenného pobytu. Takmer všetci túžia vytvoriť si pevné spojenie s hosťovskou rodinou a vybudovať si s nimi vzťah na celý život.

Keď v marci tohto roku prišlo obmedzenie pohybu, pozorovali sme, ako reagujú naši študenti v USA. Chceli ísť zúfalo späť domov na Slovensko? Zopár ich odišlo, väčšinou na základe rozhodnutia ich domácich rodičov. Chceli si skrátiť svoj pobyt a vrátiť sa domov skôr ako mali naplánované? Niektorí áno, ale väčšinou s nevôľou a smútkom. Väčšina študentov však zostala v ich hosťovských rodinách aj napriek tomu, že nikto nemohol robiť nič iné ako byť doma - a darilo sa im. Dostávali sme informácie ako trávia čas so svojimi hosťovskými rodinami - ako varia, robia umelecké aktivity, dobrovoľnícku prácu, hrajú hry, chodia na turistiku a do okolia, šijú rúška, pracujú na domácich projektoch a ako to všetko robia spolu. Keď sa život spomalil, ich vzťahy sa prehlbovali.

Vzťah s hosťovskou rodinou je dôvodom, prečo je výmenný pobyt mládeže na strednej škole tak jedinečný a vzácny. A o to neboli ani trochu ukrátení.

9. Výmenní študenti môžu byť súčasťou „kultúry nádeje“

Mládež býva prirodzene optimistická, plná nádejí a snov pre svetlú budúcnosť. Výmenné pobyty mládeže boli vždy o zvyšovaní porozumenia medzi ľuďmi, ktorí sú odlišní. A to asi nikdy nebolo tak veľmi potrebné, ako teraz.

Výmenní študenti aktívne podnikajú kroky na zlepšenie sveta. Prijímajú výzvy, ktoré posilňujú a rozvíjajú ich charakter. Kráčajú cestou, ktorá vyžaduje, aby sa snažili porozumieť a prijať ľudí, ktorí sú iní ako oni sami. Pracujú na podpore lepšieho porozumenia medzi kultúrami.

Pri sledovaní mladých ľudí ako do toho vnášajú toľko úsilia a vášne sa veru nedokážeme aj my starší trochu neinšpirovať.

10. Výmenní študenti môžu mať najlepší rok svojho života

Naši študenti sa v školskom roku 2019/20 nečakane ocitli v situácii, ktorá bola úplne odlišná od toho, čo očakávali – museli zostať doma, mali školu len online, obmedzili sa im ich činnosti. Avšak znova a znova počúvame „Bol to najlepší rok môjho života!“.

Spôsob, akým navštevovali školu bol odlišný od minulých rokov. Spôsob, akým sa bavili bol odlišný od minulých rokov. Veci, ktorým sa museli prispôsobiť boli odlišné od minulých rokov. Ale v konečnom dôsledku vidíme mnoho rovnakých výsledkov: tínedžerov, ktorí dospeli v mnohých ohľadoch, získali nezabudnuteľné skúsenosti počas ich úžasného pobytu a vytvorili si celoživotné putá.

Zatiaľ čo študenti boli sklamaní, že museli zmeniť alebo zrušiť mnohé z ich jarných plánov, nikto z nich sa nevyjadril, že by radšej na pobyt nikdy nebol išiel.

Toto je ich rok

ICES študenti školského roku 2020/2021 sú pripravení a túžia ísť do USA. Mnoho z nich už niekoľko týždňov alebo aj mesiacov komunikuje so svojimi hosťovskými rodinami. Niektorí ešte stále čakajú na správy o svojom umiestnení. Všetci sa pripravujú na skúsenosť ich života.

 

Autorka anglickej originálnej verzie tohto príspevku je Kari Owens, Američanka, 15-násobná hosťovská mama študentov z rôznych krajín sveta a spolupracovníčka našej partnerskej organizácie ICES USA (International Cultural Exchange Services).

https://blog.icesusa.org/are-foreign-exchange-students-still-coming-this-fall

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.