ICESlovakia s.r.o.

Kontakt

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.

ICESlovakia - Stredná škola v USA
konateľka: PhDr. Mária Sýkorová

mobil:
0903 417 657
Sídlo - kancelária
Cabanova 13/B,
841 02 Bratislava 42
Poštová adresa
Chrobákova 4,
841 02 Bratislava 42
IČO:
50 996 983
zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121123/B
oznam:
s účinnosťou ku dňu 4.8.2017 došlo k prechodu práv a záväzkov podniku PhDr. Mária Sýkorová, podnikajúceho pod obchodným menom: PhDr. Mária Sýkorová, s miestom podnikania Chrobákova 4, 84102 Bratislava-Dúbravka, IČO: 30 169 135, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-4570 na na právneho nástupcu, obchodnú spoločnosť International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
Naše zásady ochrany vašich osobných údajov nájdete tu:

Tu nájdete popis cesty ako sa k nám dostanete.

Termín stretnutia si s nami prosím dohodnite vopred.

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: PhDr. Mária Sýkorová

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0903417657