ICESlovakia s.r.o.

About us

Ponúkame vám, prečo sa rozhodnúť pre našu agentúru:

1. Naše vyše 29-ročné skúsenosti v Exchange programoch, stabilná agentúra na Slovensku.

2. Priama dlhoročná spolupráca s americkou partnerskou organizáciou ICES (International Cultural Exchange Services), ktorá patrí do TOP 10 v USA

 • každoročne dodržiava pravidlá stanovené organizáciou CSIET a je jej plnohodnotným členom (certifikát 2022-23, certifikát 2021-22, certifikát 2020-21)
 • President ICESu John Crist je opakovane v Rade Riaditeľov CSIET
 • ICES má štatút oficiálneho Výmenného Programu (Exchange Visitor Program), má oprávnenie vydávať podklady pre žiadosť o J1/F1 víza
 • ICES podlieha a dodržiava pravidlá určované americkou vládou (United States Department of State)

3. Full servis - po Tvojom prihlásení poskytujeme úplné organizačné zabezpečenie

4. Individuálny prístup a starostlivosť pred aj počas pobytu v USA, takže od Tvojho alebo kontaktu Tvojho rodiča s nami  až po Tvoj  príchod z USA ste s nami v osobnom kontakte

5. Rodinná atmosféra a  profesionálny prístup

6. Stabilita, spoľahlivoť a serióznosť podávaných informácií

7. Dôkladná príprava študenta a jeho rodičov na pobyt  naše rozpracované asistenčné a konzultačné služby pred pobytom a počas študijného pobytu Vášho dieťaťa.

 • Osobné informačné stretnutia (Orientation I. a II.) - osobný kontakt so študentom / účastníkom výmenného pobytu a jeho rodičmi. Tu sa môžete pýtať nás, ako aj našich bývalých študentov / účastníkov nášho programu na veci, ktoré ich zaujímajú. Dostanete komplexný prehľad o pobyte a návod ako  zvládnuť pobyt priamo od účastníkov, ktorí prežili rok so svojou druhou rodinou.
 • Otestovanie a zhodnotenie znalostí angličtiny a celkovej vhodnosti študenta pre pobyt
 • Rady a odporučenia na základe vlastných skúseností z pobytov v USA
 • Pomoc pri vyplňaní záväznej  prihlášky. Prihlášku skontrolujeme a v pripade potreby doporučime doplnenie údajov
 • Odoslanie záväznej prihlášky do USA
 • Možnosť  programu na 2 semestre alebo 1 semester
 • Informačné materiály týkajúce sa študijného pobytu (Študentská príručka)
 • Student Handbook - rady a doporučenia v slovenskom a anglickom jazyku
 • Stretnutia s bývalými účastníkmi nášho výmenného programu

8. Komplexné zabezpečenie pobytu (štandardné služby)

 • Odoslanie záväznej prihlášky do USA
 • Poistenie liečebných nákladov v príprade choroby alebo úrazu, vrátane liekov (podlieha podmienkam Poistnej Zmluvy) - v cene
 • Sieť spolupracovníkov po celých USA
 • Vyhľadanie vhodnej hosťovskej rodiny a školy
 • Stravovanie podľa zvyklosti hosťovskej rodiny
 • Vyhľadanie, zápis a štúdium na vyhľadanej škole = High school (štátnej, súkromnej, internátnej)
 • Zabezpečenie vízových formalít a  študentských víz do USA - príprava podkladov na vydanie študentského víza  
 • Vystavenie formulára DS2019 alebo I20
 • Dohodnutie termínu pohovoru na US Ambasáde
 • Registrácia v študentskom systéme SEVIS
 • Identifikačná karta
 • Zabezpečenie letenky až do cieľového letiska študenta
 • Sprevádzanie študetov pri odlete do USA (na vyžiadanie na letisko vo Viedni alebo Bratislave)
 • Transfer z cieľového letiska do hostiteľskej  rodiny na území USA po prílete a pri odlete
 • Tričko, taška, rúško, príp. podobné - s logom ICESlovakia

9. Akceptácia do programu a garantované umiestnenie

10. Možnosť splniť nadštandardné a individuálne požiadavky študenta podľa možností

 • Umiestnenie podľa preferovaných mimoškolských aktivít 
 • Možnosť  výberu lokality - umiestnenie vo Vami zvolenej oblasti, meste alebo TOP škole
 • Možnosť umiestnenia vo Vašej americkej rodine (Direct placement - Priame umiestnenie) - ICES preverí hosťovskú rodinu, či spĺňa kritériá pre hosťovanie zahraničného študenta
 • Štúdium na súkromnej škole
 • Štúdium s internátnym ubytovaním
 • Možnosť zúčastniť sa Orientation po prílete do USA (v New York City alebo Los Angeles) - pred príchodom do hosťovskej rodiny

11. Starostlivosť počas celého programu

 • Hlavný dôraz sa kladie na bezpečnosť študenta počas pobytu
 • Miestny koordinátor / poradca 
 • Študijný poradca v škole
 • Bezplatný NON STOP 24 hodinový "telefónny servis" na území USA pre študentov
 • Priebežné právy o študentovi počas roka tzv. reporty, ktoré obsahujú vyjadrenia študenta, hosťovskej rodiny, školy a oblastného zástupcu
 • Organizované stretnutia s exchange študentami z rôznych krajín v oblasti, kde je študent umiestnený
 • Zapožičanie učebníc na povinné predmety navštevovanými školami (výnimočne za poplatok)
 • Newsletter o živote študentov počas roka v USA
 • Organizované výlety do vybraných miest USA so zabezpečeným programom a doprovodom (za poplatok) 

IF YOU NEVER TRIED IT, DON´T SAY IT DIDN’T WORK

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.